Om onze klanten van een uitstekende en constante kwaliteit producten te voorzien, zijn kwaliteitsprocedures van groot belang. Dit is echter niet de enige maatregel die wij nemen om hoogwaardig plaatwerk toe te leveren. Rigro is in het bezit van meerdere certificaten die het kwaliteitsniveau van de organisatie aantonen. Rigro staat er voor open om in overleg extra certificaten te behalen wanneer dat gewenst of vereist is voor het produceren van uw producten.

  • De EN 1090 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en aluminium constructiewerken. Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijv. silo’s moeten vanaf juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden. De EN 1090 norm is gepubliceerd omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden, daarnaast dient er een conformiteitsverklaring te worden afgegeven. Rigro levert dit in samenwerking met gecertificeerde bedrijven.
  • Nederland werkt veiliger met VCA. VCA is al meer dan 25 jaar dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCA-diploma of -certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.
  • Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.